اعلانات سایت

راه اندازی سامانه آموزشی مهرآیین

از مدیر سامانه مهرآیین در

سامانه مدیریت آموزشی مهرآیین (مهرمودل) در حال سپری کردن مراحل آزمایشی خود است و به زودی به طور کامل رونمایی خواهد شد. (واحد فناوری اطلاعات)